Από την Τετάρτη 6 Ιουνίου αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή παιδιών 8 - 16 ετών στο  πρόγραμμα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις.
 
Στα πλαίσια εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διοργανώνεται και φέτος το πρόγραμμα που αφορά οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κρίση, να επωμισθούν τα έξοδα των παιδιών τους σε εγκαταστάσεις θερινών κατασκηνώσεων :
  • παιδιών με γονείς ΑΜΕΑ ή μέλος ΑΜΕΑ στην οικογένεια,
  • παιδιών ανέργων ή απόρων οικογενειών,
  • παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών,
  • παιδιών πολύτεκνων οικογενειών.
Η επιλογή των παιδιών 8 – 16 ετών, δημότες & κάτοικοι του Δήμου, θα γίνει με βάση τα κοινωνικά & οικονομικά κριτήρια που έθεσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά έχουν οριστεί με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 73/2018 & με αρ. πρωτ. 5384/3-5-2018(ΑΔΑ:ΩΠΤΟΩΗ8-5Μ9). 
  • Η κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί σε Μία κατασκηνωτική περίοδο 15 ημερών από 15 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2018.
Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 6 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουνίου, 9.00 - 14.30, Γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνική Προστασίας (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, ισόγειο) 213 20 14 600, 213 20 14 650 :
  1. Αίτηση για την κατασκήνωση, εδώ
  2. Ιατρικό Σημείωμα παιδιού, εδώ
  3. Κοινωνικά & Οικονομικά κριτήρια, εδώ
  4. Δικαιολογητικά που απαιτούνται, εδώ
Οι γονείς / κηδεμόνες που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες που απαιτούν πρόσθετα δικαιολογητικά να τα προσκομίσουν και αυτά.  Η Διεύθυνση  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και  αν  απαιτηθεί  να  συντάξει  έκθεση  Kοινωνικής  Έρευνας από  τον  Κοινωνικό  Λειτουργό.
 
Πηγή Ενημέρωσης: Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας  Πολιτισμού &  Αθλητισμού,  κα Μάρω Τρέζου.