• Παντελής Ξυριδάκης:

  Παντελής Ξυριδάκης: "Το 2019 ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, για τους κατοίκους των προαστίων μας"!

  Η φετινή κοπή της πίτας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, κάθε άλλο παρά μια τυπική εκδήλωση ήταν. Read More
 • Κοπή της Πίτας του Δήμου: μια εξαιρετική ευκαιρία επαφής με το Αύριο!

  Κοπή της Πίτας του Δήμου: μια εξαιρετική ευκαιρία επαφής με το Αύριο!

  Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε χρόνο, ένας μεγάλος θεσμός επιστρέφει και φέτος. Ελάτε να βρεθούμε όλοι μαζί, εκεί που μαθαίνουμε για νέους δρόμους… Read More
 • Στα «30α Κυριακίδεια» και την τελετή εγκαινίων της ανακατασκευής του σταδίου.

  Στα «30α Κυριακίδεια» και την τελετή εγκαινίων της ανακατασκευής του σταδίου.

  Ήταν ένας εξαιρετικός καιρός και μια διοργάνωση με ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές από δρομείς. Οι θεατές δεν περιορίστηκαν στις κερκίδες, καλύπτοντας και τον χώρο του στίβου. Ήταν τα 30ά – και επετειακά - «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης «Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ». Read More
 • 2017: Ετήσιος Απολογισμός Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού_ μέρος Α

  2017: Ετήσιος Απολογισμός Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού_ μέρος Α

   Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις με σχέδιο και αφοσίωση! Αναλυτικά παρουσιάστηκε ο Απολογισμός άλλης μιας επιτυχημένης χρονιάς για την δημοτική αρχή. Το 2017, ήταν άλλος ένας χρόνος γεμάτος δυσκολίες, αν και όλα όσα διαβάσετε παρακάτω, δείχνουν ότι η επιλογή της για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς ήταν σοφή. Read More
 • Χριστούγεννα χωρίς δέντρο δεν έρχονται!

  Χριστούγεννα χωρίς δέντρο δεν έρχονται!

  Είναι γνωστό από παλιά, ότι τα Χριστούγεννα, χωρίς δένδρο δεν έρχονται! Read More
 • Ανανέωση στο Νέο Ψυχικό: Πλατεία Αγίας Σοφίας!

  Ανανέωση στο Νέο Ψυχικό: Πλατεία Αγίας Σοφίας!

  Είναι σίγουρα μια από τις πιο όμορφες πλατείες του Δήμου μας! Read More
 • Aνοίγει τις πόρτες του μέσα στον Σεπτέμβρη, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νόσου Alzheimer.

  Aνοίγει τις πόρτες του μέσα στον Σεπτέμβρη, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νόσου Alzheimer.

  Την είπαν ασθένεια του 21ου αιώνα αν και για πολλούς είναι απλά η εικόνα ενός δικού σου ανθρώπου που αρχίζει να αλλάζει… Ένα ουσιαστικό «φώς» είναι και ο σταθμός που βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους. Ελάτε να δούμε τι γίνεται εκεί και ποιους αφορά… Read More
 • H πρώτη ημέρα στα σχολεία!

  H πρώτη ημέρα στα σχολεία!

  Και οι δρόμοι γέμισαν μαθητές… Μετά από περίπου τρείς μήνες διακοπών, η επιστροφή στα θρανία έκανε το κουδούνι να χτυπήσει, όχι όμως για την αίθουσα αλλά για τον καθιερωμένο αγιασμό, σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας. Read More
 • Ακόμη πιο κοντά στο Δημότη με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου_2018

  Ακόμη πιο κοντά στο Δημότη με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου_2018

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου σας ενημερώνει για τις σημαντικότερες αποφάσεις Read More
 • Η Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, είναι για όλους!

  Η Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, είναι για όλους!

  Υπαίθρια Δημοτική Γλυπτοθήκη Ψυχικού: Η πρώτη στην Ελλάδα. Read More
 • Ο Δήμος υποστηρίζει οικονομικά την μεγαλύτερη περιουσία για το Μέλλον…!

  Ο Δήμος υποστηρίζει οικονομικά την μεγαλύτερη περιουσία για το Μέλλον…!

  Ελάχιστοι γνωρίζουν την πραγματική διάσταση που έχει η συντήρηση και η λειτουργία όλων των σχολείων του Δήμου μας. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Ανακοινώσεις Δήμου

Ανακοινώνεται ο Πίνακας κατάταξης της υπ’ αρίθμ ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση του Ο.Κ.Α.Π.Α. για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο σύμφωνα με την διαδικασία του ΠΔ 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ Α’/17/07/1980).

 • Δείτε ανά μουσική ειδικότητα το καλλιτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Πίνακα, εδώ.

Ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού έχει μακρόχρονη παράδοση στα θέματα Μουσικής Παιδείας και το Δημοτικό Ωδείο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με σκοπό την προαγωγή της Μουσικής Παιδείας παρέχοντας στους κατοίκους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Δείτε την απόφαση για την ίδρυσή του, εδώ.

Πηγή ενημέρωσης : κα Νέλλη Λάβδα, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου» (CPV: 50110000-9) συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών ή μέχρι τη λήξη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 142.741,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου σε βάρος των ΚΑ 10.6263.0001,  20.6263.0002 και 20.6264.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής δαπάνης θα βαρύνει αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

 1. ΤΜΗΜΑ 1: «Επισκευή και Συντήρηση Μ.Ε. ανυψωτικών μηχανισμών Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, Σαρώθρων και Φορτωτών», εκτιμώμενης αξίας 114.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24%
 2. ΤΜΗΜΑ 2: «Επισκευή και Συντήρηση Επιβατηγών οχημάτων  και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)», εκτιμώμενης αξίας 28.225,81 €  πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο τμήματα της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στο κάθε τμήμα.

Έγγραφα Διαγωνισμού

 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη Διακήρυξης
 3. Μελέτη Συντήρησης Οχημάτων
 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 1
 5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος 2
 6. ΤΕΥΔ

Ο ανοικτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.854,84 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων (1 και 2), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α., του προσφερόμενου τμήματος. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά 5 ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. του Δήμου.

Οι συμβάσεις αφορούν πτυχιούχους, για τις θέσεις ΤΕ Καθηγητής Χορού, ΠΕ Καλών Τεχνών, ΤΕ Πληροφορικής, οι οποίοι θα αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή  αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2018 - 2019.

Έγγραφα Προκήρυξης

 1. Αίτηση
 2. Περίληψη
 3. Δικαιολογητικά
 4. Υπεύθυνη Δήλωση 1
 5. Υπεύθυνη Δήλωση 2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τελειώνει την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου) στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, Φιλοθέη, 15237, υπ’όψιν κ. Αρετής Αναστασίου, τηλ. 210 6822217 ). 

Πηγή ενημέρωσης : κα Σόφη Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.