Παντελής Ξυριδάκης: " Ώρα για ένα νέο αναπτυξιακό ξεκίνημα της Αυτοδιοίκησης"

Ο ρόλος των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.) και η εφαρμογή τους στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια «σήκωσε μεγάλο βάρος» στην προσπάθειά της να στηρίξει τους πολίτες, που δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους από την κρίση.
Παρά την τεράστια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, που ξεπέρασε το 65% μπορέσαμε να αποτελέσουμε τον σημαντικότερο πυλώνα κοινωνικής προστασίας των τοπικών κοινωνιών.
Για να μπορέσουμε και στο μέλλον να ανταποκριθούμε στο ρόλο αυτό, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και να αποκτήσουμε πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, κυρίως το ΕΣΠΑ. Εν προκειμένω οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», με στόχο την εκπόνηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε μια περιοχή που ξεπερνά τα διοικητικά μας όρια. 


Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Ε.Ε και έχει  διευρυμένο πεδίο εφαρμογής –καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο έργα υποδομής, αλλά και έργα ανάδειξης της επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού, καταπολέμησης της φτώχειας κ.ά. 

Ellada Evropi

6+1 τομείς που θα τονώσουν την τοπική ανάπτυξη

Απαιτείται να υπάρξει συνέργεια και συνεργασία μεταξύ Κεντρικού Κράτους και Δήμων σε τομείς που μπορούν να ωθήσουν προς ένα νέο αναπτυξιακό ξεκίνημα την Αυτοδιοίκηση, τροφοδοτώντας την τοπική ανάπτυξη. Αναφέρω τους πιο χαρακτηριστικούς:

1. Τη δυνατότητα για την υλοποίηση σημαντικών έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και που μπορούν να συμβάλουν στην αναθέρμανση της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

2. Τη δυνατότητα για επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας στον τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσα από αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου.


3. Την τεράστια δυναμική στην επανεκκίνηση των τοπικών οικονομιών που μπορούν να προσδώσουν τα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια, στον οδοφωτισμό και στις εγκαταστάσεις των Δήμων. 

4. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων που με κατάλληλη τεχνική προετοιμασία μπορεί να προσελκύσει τοπικές επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας

5. Την περαιτέρω αξιοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στο τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και η σύνδεσή τους με μικρά έργα αυτεπιστασίας στις τοπικές υποδομές.


6. Την αποκεντρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων μέσα από την εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι, με προσανατολισμό στη Διαλογή στη Πηγή και την Ανακύκλωση.


7. Τις ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στα πλαίσια και της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για τις αστικές περιοχές.

 

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού διεκδικεί πόρους του ΕΣΠΑ και συμμετέχει στην Ο.Χ.Ε. Βορείου Τομέα Αττικής

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει, μαζί με ακόμη 8 άλλους Ο.Τ.Α. της περιοχής Βορείου Τομέα Αθηνών, στο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) / Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) των Δήμων Βορείου Τομέα Αθηνών».

Η στρατηγική προσέγγισης για την αξιοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, ακολουθεί το πλαίσιο του εταιρικού σχήματος των Δήμων Βορείου Τομέα Αθηνών που συμμετέχουν σε αυτό, και τις κατηγορίες έργων και άλλων δράσεων σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες στο βαθμό εξειδίκευσης που υπάρχει έως σήμερα. Τα βασικά κριτήρια στρατηγικής είναι :

• η αξιοποίηση των ισχυρών σημείων του Δήμου μας

• η αναβάθμιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και η ενίσχυση της θετικής επίπτωσής τους στην ζωή των κατοίκων

• η προστασία του περιβάλλοντος

• η ενίσχυση των κοινωνικών χαρακτηριστικών καθώς και η αντιμετώπιση αδυναμιών όπου εντοπίζονται στην κοινωνική, περιβαλλοντική, λειτουργική διάσταση της περιοχής μας


Η Τοπική Προσέγγιση

Στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε., η προσέγγιση του Δήμου μας περιλαμβάνει:

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις, Αναβάθμιση περιβάλλοντος, Κοινόχρηστους χώρους, Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, Οργάνωση της πόλης, Πολιτιστικά κτίρια, Κοινωνικές Υποδομές Πρόνοιας, Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών αθλητισμού/παιδείας/δημοτικών & εμβληματικών κτιρίων, Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρου-οδών, Συλλογή μεταφορά απορριμμάτων. Τα έργα και οι δράσεις έχουν αφενός το κριτήριο της επιλεξιμότητος και αφετέρου, ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν μετά την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τί περιλαμβάνει η πρόταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο ΕΣΠΑ

Η πρόταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) / Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις τεχνικών έργων και κοινωνικών δράσεων προϋπολογισμού άνω των 42.000.000 €, που στηρίζονται σε ώριμες μελέτες.

psixiko apo psila


Εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση είμαστε έτοιμοι από την επομένη κιόλας μέρα να προχωρήσουμε και σε δημοπράτηση.

Οι 20 μεγάλες παρεμβάσεις – έργα που σχεδιάζουμε Η πρόταση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο ΕΣΠΑ για τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) / Ολοκληρωμένης Χωρικής

Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) περιλαμβάνει 20 παρεμβάσεις έργα.

1. Ανάπλαση οδού Μαραθωνοδρόμου & Δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περιβάλλον (συμπεριλαμβάνονται οι οδοί Βεκιαρέλη, Στρέιτ & Καποδιστρίου) (π/υ: 3,8 εκ.€)

2. Δημιουργία Θεματικού Εκπαιδευτικού Χώρου Παιδικής Αναψυχής στην Παιδική Χαρά Μακεδονίας στη Δ.Ε. Φιλοθέης (π/υ: 1,2 εκ. €)


3. Ολοκλήρωση δικτύου Ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης (π/υ: 3 εκ. €)


4. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων - Βελτίωση και επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, αισθητική και λειτουργική βελτίωσή του (π/υ: 4,95 εκ. €)


5. Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού (π/υ: 0,06 εκ. €)


6. Βιο-απόβλητα & Ανακυκλώσιμα Νέο Ψυχικό-Υπόγειο Πνευματικό Σύστημα Συλλογής-Κεντρικός Σταθμός Πνευματικού Συστήματος Συλλογής Απορριμμάτων - Α’ ΦΑΣΗ (π/υ: 12,98 εκ. €)


7. Κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας (π/υ: 4 εκ. €)


8. Παιδικός Σταθμός Αγ. Βαρβάρας (π/υ: 1,353 εκ. €)


9. Εφαρμογή γεωθερμικού συστήματος σε δημοτικές εγκαταστάσεις-ΚΟΛΥΜΒΗΤΉΡΙΟ (π/υ: 1 εκ. €)

kolimvitirio 2


10. Δημιουργία Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Χώρου στο Κτίριο Βαλιάδη (π/υ: 3 εκ. €)


11. Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Χώρου Αναψυχής Παιδικής Χαράς στο ΟΤ 143 Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (π/υ: 0,1 εκ. €)


12. Εφαρμογή μοντέλου οδού ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Τρεμπεσίνας της Δ.Ε. Ψυχικού (π/υ: 0,7 εκ. €)


13. Εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην περιοχή Φάρου (π/υ: 0,8 εκ. €)


14. Ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Νέο Ψυχικό (π/υ:2,5 εκ. €)


15. Παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον πέριξ σχολικών συγκροτημάτων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και βιώσιμης αστικής κινητικότητας σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία ΥΠΟΜΕΔΙ (π/υ: 0,5 εκ. €)


16. Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων (Ενιαίο Λύκειο – Σπυροπούλειο – 2ο Δημοτικό – 2ο Νηπιαγωγείο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (π/υ: 1,3 εκ. €)


17. Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τη νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές (π/υ: 0,198 εκ. €)


18. Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία (π/υ: 0,285 εκ. €)


19. «Στάση Νεολαίας» για την πληροφορία και την δικτύωση (π/υ:0,135 εκ. €)


20. Καινοτομικές μέθοδοι φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (π/υ: 0,291 εκ. €).

 

Υπηρετούμε με συνέπεια το μεγάλο μας στόχο:


Nα ζούμε σε ένα ξεχωριστό προάστιο Το παραπάνω σχέδιο υπηρετεί με συνέπεια το όραμα μας ως Δημοτικής Αρχής, για το μέλλον του προαστίου μας. Συνδέεται άμεσα με όλα όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και ταυτόχρονα έχει έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας, αφού στηρίζεται στη συνεργασία και συνέργεια μας με 8 ακόμη Δήμους του Βόρειου Τομέα της Αττικής.

Είναι ένα σχέδιο που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα, τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη να υπάρχουν ώριμες μελέτες, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο αυτό. Στη διάρκεια της θητείας μας, ως Δημοτική Αρχή, πορευθήκαμε με σχέδιο και προγραμματισμό –πάντα με βάση τις πραγματικές μας δυνατότητες∙ γιατί, όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, ως Διοίκηση έχουμε απαιτήσεις αλλά και έχουμε ταυτόχρονα και μέτρο.


Στις προκλήσεις, όμως, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης απαντάμε με ετοιμότητα και υπευθυνότητα. Για αυτό πιστεύω ότι με το σχέδιο αυτό, πάνω από όλα, υπηρετούμε το μεγάλο μας στόχο:

Διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν, για να μπορούμε και στο μέλλον να ζούμε σε ένα ξεχωριστό προάστιο.