• Δείτε τον Δημοτικό μηχανισμό, σε περίπτωση φωτιάς.

  Δείτε τον Δημοτικό μηχανισμό, σε περίπτωση φωτιάς.

  Έχοντας στο νου μας τη τραγωδία που ζουν συνάνθρωποι μας, αλλά και την αγωνία που - λογικά - έχουν οι κάτοικοι του Δήμου μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις προετοιμασίες που έχει κάνει ο Δημοτικός μηχανισμός σε περίπτωση φωτιάς. Read More
 • Μέριμνα Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τους πληγέντες στις πυρκαγιές της Αττικής

  Μέριμνα Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τους πληγέντες στις πυρκαγιές της Αττικής

   O Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού συγκεντρώνει εμφιαλωμένα νερά για τους πληγέντες στις πυρκαγιές της Αττικής. Read More
 • Ακόμη πιο κοντά στο Δημότη με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου_2018

  Ακόμη πιο κοντά στο Δημότη με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου_2018

  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου σας ενημερώνει για τις σημαντικότερες αποφάσεις Read More
 • 5η εκδήλωση παλαιών αυτοκινήτων: «Κύλησε» άψογα και… σε 4 ρόδες !

  5η εκδήλωση παλαιών αυτοκινήτων: «Κύλησε» άψογα και… σε 4 ρόδες !

  Μόνο όσοι βρέθηκαν χθες Κυριακή πρωί στην Α΄ πλατεία του Ψυχικού, μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματα που αφήνει ένας αγώνας Κλασικών αυτοκινήτων σήμερα. Read More
 • Τα κλασικά αυτοκίνητα θα είναι πάλι εδώ!

  Τα κλασικά αυτοκίνητα θα είναι πάλι εδώ!

  Κυριακή 10 Ιουνίου, μια ημέρα αφιερωμένη στο κλασικό αυτοκίνητο! Και οι δρόμοι του Ψυχικού, αυτή την Κυριακή, θα γεμίσουν με την γοητεία των παλιών κλασικών αυτοκινήτων! Read More
 • Η Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, είναι για όλους!

  Η Υπαίθρια Γλυπτοθήκη, είναι για όλους!

  Υπαίθρια Δημοτική Γλυπτοθήκη Ψυχικού: Η πρώτη στην Ελλάδα. Read More
 • Ο Δήμος υποστηρίζει οικονομικά την μεγαλύτερη περιουσία για το Μέλλον…!

  Ο Δήμος υποστηρίζει οικονομικά την μεγαλύτερη περιουσία για το Μέλλον…!

  Ελάχιστοι γνωρίζουν την πραγματική διάσταση που έχει η συντήρηση και η λειτουργία όλων των σχολείων του Δήμου μας. Read More
 • Η Επανάσταση του Αυτονόητου_ Μέρος Β

  Η Επανάσταση του Αυτονόητου_ Μέρος Β

  Μέρος Β _Συνέχεια. "Σήμερα, είναι - δυστυχώς - επίκαιρη η λαϊκή φράση «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» και απόλυτα ορατό το ότι δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να χάσουμε και άλλο χρόνο. Read More
 • Η Επανάσταση του Αυτονόητου_ Μέρος Α

  Η Επανάσταση του Αυτονόητου_ Μέρος Α

  Όσα πρέπει να συμβούν τα επόμενα χρόνια! Κράτος, Αυτοδιοίκηση και τοπικές Κοινωνίες, σε πλήρη «οδικό χάρτη», από το Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού, Παντελή Ξυριδάκη. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών διατροφής & φρέσκου γάλακτος [CPV: 15800000-6, 15100000-9, 03221200-8, 15811000-6, 15812000-3, 15221000-3, 15511000-3] για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ο.Κ.Α.Π.Α., για ένα έτος.

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 205.997,55 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% ή 24%)=30.250,75 €, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 236.248,30 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, η οποία θα δοθεί ως εξής :

 • Για το ελαιόλαδο (τμήμα 3: εκτιμώμενης αξίας 4.604,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%), είδη κρεοπωλείου (τμήμα 5: εκτιμώμενης αξίας 22.122,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%), οπωρολαχανικά (τμήμα 6: εκτιμώμενης αξίας 17.698,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%) και είδη ιχθυοπωλείου (τμήμα 9: εκτιμώμενης αξίας 12.388,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%), με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
 • Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων: είδη παντοπωλείου (τμήματα 1: εκτιμώμενης αξίας 33.296,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 2: εκτιμώμενης αξίας 18.625,93 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%), αναψυκτικά/χυμοί (τμήμα 4: εκτιμώμενης αξίας 4.865,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%), είδη αρτοποιείου (τμήμα 7: εκτιμώμενης αξίας 17.699,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%) και είδη ζαχαροπλαστείου (τμήμα 8: εκτιμώμενης αξίας 8.064,30 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%), με τιμές μονάδος κατ’ είδος και η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών του τμήματος.
 • Για το φρέσκο γάλα (τμήμα 10 εκτιμώμενης αξίας 66.631,84  ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%) , με τιμή μονάδος και η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή μονάδος.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης. Α/Α συστήματος: 60162. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

Έγγραφα Διαγωνισμού

 1. Διακήρυξη
 2. Προκήρυξη
 3. Διευκρινίσεις
 4. Μελέτη - Περιγραφή
 5. Περίληψη Διακήρυξης
 6. Κατευθυντήρια Οδηγία 15
 7. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ1
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ2
 10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ3
 11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ4
 12. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ5
 13. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ6
 14. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ7
 15. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ8
 16. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ9
 17. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΜ10
 18. ΤΕΥΔ

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, το ΕΣΠΑ και ο Δήμος.

 • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 4.119,95 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως από εγγυητική επιστολή για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., για το συγκεκριμένο τμήμα/ τμήματα.
 • Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Πηγή ενημέρωσης : κα Άννα Ορτεντζάτου, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.