Άνοιξε ο δρόμος της δημιουργίας του Διαδημοτικού Καταφύγιου για τα αδέσποτα, από τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, που υποστηρίζει ενεργά ο Δήμος μας.

Η βάση είναι ήδη γεγονός, και πρόκειται για την απόκτηση του ακίνητου των 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο της Αττικής, από τον Σ.Β.Α.Π.. Ήδη, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει ξεκινήσει την προώθηση στις διαδικασίες του διαγωνισμού για να εκπονηθεί η οριστική μελέτη και η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το καταφύγιο.

Σημαντική είναι όμως και η θέση του οικοπέδου, που εξυπηρετεί με πληρότητα τις ανάγκες του Καταφυγίου, αφού - όπως είχε προδιαγραφεί στην σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που έχει συνταχθεί από τον Σύνδεσμο - βρίσκεται κοντά στην Αττική Οδό και έξω απο κατοικημένη περιοχή. Ο τελικός στόχος είναι  να έχει ολοκληρωθεί το καταφύγιο, μέσα στο 2019.

Αυτή η θετική εξέλιξη, ολοκληρώθηκε μετά από μια – σχεδόν – ατελείωτη σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, που κράτησαν πάνω από δύο χρόνια! Μετά και από τον τελικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα των 135.000 ευρώ, για την αγορά του οικοπέδου (σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Β.ΑΠ).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (σύστασης του Νομικού Προσώπου) ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, συμβάλλει στον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και σύμφωνε με την Προγραμματική Σύμβαση Σ.Β.Α.Π - Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, η τεχνική υποστήριξη του εγχειρήματος υποστηρίζεται από το Δήμο.