Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, με την ένθερμη υποστήριξη του Δημάρ­χου Κυρίου Παντελή Ξυριδάκη, στα πλαίσια της πρόληψης της εξά­πλωσης της αυξανόμενης επιδημίας ιλαράς ...

που πλήττει εφέτος τη χώρα μας και της ενεργού συμμε­τοχής του στη σχετική πληροφόρηση των εργαζομέ­νων στο Δήμο και όσων κατοικούν στο δήμο (κυρίως των ενηλίκων) για την αναγκαιότητα άμεσου εμβο­λιασμού κατά της ιλαράς όσων εξ αυτών είναι ευά­λωτοι σε αυτή, ώστε να μη πληθύνουν τα κρούσματά της, πραγματοποίησε δράσεις αγωγής υγείας.

Εκπό­νησε και δημοσιοποίησε ευρέως, αφίσα και φυλλά­διο, με ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (που απαιτούν τη συλλογική δράση εργοδοτών, ερ­γαζομένων και της πολιτείας), τις οποίες συνέγρα­ψε ο γράφων και την παρουσίασε στο Δήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού (όπως φαίνεται στη φωτογρα­φία), τον Οκτώβριο του 2017 (δηλαδή, πριν εξαπλω­θεί η επιδημία), σε συνεργασία με την Δρα Ελένη Ζορμπά, Ειδική Ιατρό Εργασίας του Δήμου Φιλοθέ­ης-Ψυχικού. Η αφίσα έχει αναρτηθεί σε όλα τα δημο­τικά κτίρια και καταστήματα, σε πολλά φαρμακεία και σε ορισμένα καταστήματα στην περιοχή του δήμου μας, καθώς επίσης και στον ιστότοπο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (http://www.philothei-psychiko. gr/index.php/press-office/news-on-the-spotlight/ news-on-the-spotlight-archive/news-on-the-spotlight-archive-2/120-news-on-the-spotlight-ar chive/5722-2017-10-12-12-50-00). Τα πληροφο­ριακά φυλλάδια, για το ίδιο θέμα, είναι διαθέσιμα, δωρεάν, σε δημοτικά καταστήματα. 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί, από την αρχή του 2017 έως την 28η Σεπτεμ­βρίου 2017, 196 και έως τις 31 Οκτω­βρίου 2017, 368 κρούσματα ιλαράς (σε παιδιά και σε ενήλικες), δηλαδή περισ­σότερα από όσα εκδηλώθηκαν ετησίως τα προηγούμενα έτη (ουδέν κρούσμα το 2016, ένα το 2015 και ένα το 2014). Το 72% των κρουσμάτων παρουσιάστηκε σε Έλληνες πολίτες Ρομά, το 19% σε άλλους Έλληνες πολίτες (στους οποίους το με­γαλύτερο ποσοστό των προσβληθέντων ήταν σε άτομα άνω των 25 ετών), και το 9% σε αλλοδαπούς.

Τα ενοχλήματα που προκαλεί είναι: αρχικά πυρετός, δακρύρροια, ρινόρροια, φτέρνισμα, βήχας, ερύθημα από φλεγμονή των οφθαλμών (δηλαδή ενοχλήματα που μοιάζουν με εκείνα του κοινού κρυολογήματος), κατόπιν δερματικό εξάνθημα κατ’ αρχάς αραιό και ροδαλό, «κατά κύματα», συνήθως πίσω από τα αυτιά, και τέλος στο πρόσωπο, στον κορμό και στα άκρα. Οι ενήλικες, τα βρέφη και τα νή­πια ηλικίας έως δύο ετών, πάσχουν βαρύτερα.

Α. ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗ­ΘΕΙ (ΔΗΛΑΔΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ: 1. Δεν έχει νοσήσει από αυτή, στο παρελθόν, και 2. δεν έχει εμβολιασθεί για αυτήν, ή είναι ατελώς εμβολιασμένος, γιατί έχει κάνει μόνο την 1η δόση του εμβολίου.

Β. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ: 1. Ιατρούς, νοση­λευτές, παραϊατρικό προσωπικό νοσοκομείων, και λοιπούς εργαζομένους σε υγειονομικές μονάδες (π.χ. Κέντρα Υγείας, ιατρεία). 2. Εργαζόμενους σε δη­μόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, χώρους συνεστίασης παιδιών (π.χ. παι­δότοπους). 3. Εργαζόμενους σε γηροκομεία, ΚΑΠΗ, ιδρύματα εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αν εξαπλωθεί περαιτέρω η επιδημία, όσοι εργαζό­μενοι συγχρωτίζονται με μεγάλο αριθμό ατόμων κατά την εργασία τους, έχουν μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν από την ιλαρά.

Γ. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟ­ΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (ΣΤΟ Β) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΛΑΡΑΣ, ΓΙΑΤΙ: 


1. Είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος που μεταδίδεται με τα σταγονίδια από τον πάσχοντα, τέσ­σερις ημέρες πριν ακόμα εκδηλωθεί το εξάνθημα, και τέσσερις ημέρες μετά την εκδήλωση του. Δηλα­δή, η διακοπή της προσέλευσης του πάσχοντος στην εργασία μετά την εκδήλωση του εξανθήματος, δεν προστατεύει τους ευρισκόμενους στο χώρο εργα­σίας του.
2. Μπορεί να προσβάλει εργαζομένους και μη, οποιασδήποτε ηλικίας.

  1. Στους ενήλικες οι επιπλοκές της είναι πιο συχνές και σοβαρές (π.χ. πνευμονία, μέση ωτίτιδα, ιγμορίτιδα και σπανιότερα, ακόμα και εγκεφαλίτιδα).
  2.  Δεν αντιμετωπίζεται με ειδική θεραπεία παρά μόνο με αγωγή για την ανακούφιση των ενοχλημάτων.
  3. Η ωφέλεια, για την υγεία από την προστασία που προσδίδει ο πλήρης εμβολιασμός, είναι ασυγκρί­τως μεγαλύτερη από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, που το εμβόλιο σπανιότατα μπορεί να προκαλέσει. Στις ανεπτυγμένες χώρες, από τους εκατό που προ­σβάλλονται από τη νόσο, τρεις έως πέντε πεθαί­νουν, λόγω των επιπλοκών της. Κατ’ αντιδιαστολή, η πιθανότητα να πεθάνει κανείς από ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου, είναι αμελητέα. Γι’ αυτό, τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς συνιστούν ανεπιφύ­λακτα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (του ΟΗΕ),  το Κέντρο Ελέγχου Νόσων των ΗΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και σε όλες τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπου όλοι οι ιατροί, συμμορφώνονται με αυτή τη σύσταση. Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν νοσήσει και ανήκουν στις ανωτέρω ομάδες και έχουν γεννηθεί μετά το 1970, πρέπει να εμβολιαστούν. Όσοι από αυτούς έχουν κάνει μόνο την 1η δόση του εμβολίου, πρέπει να κάνουν και την 2η δόση. Θεωρείται, με βεβαιότητα, ότι κάποιος έχει κάνει αποδεδειγμένα και τις δύο δόσεις, μόνο αν υπάρχει σχετική καταγραφή. Αν χρειάζεται να γίνει εμβολιασμός εξ αρχής, η δεύ­τερη δόση πραγματοποιείται τρεις μήνες μετά την πρώτη, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέ­ντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πνευμονικών Νόσων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουργείου Υγείας. Ισόβια ανοσία προσφέρει η φυσική νόσηση, αλλά και η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη, που πραγματοποιείται σε δύο δόσεις. Πριν εμβο­λιασθείτε, ρωτήστε τον ιατρό σας, ο οποίος θα σας πει αν υπάρχει κάποια αντένδειξη για εσάς, ώστε να μη κάνετε το εμβόλιο. 

    ilara 2Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού με τον Ιατρό Εργασίας Θεόδωρο Μπάζα

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι ο Δήμος Φιλο­θέης Ψυχικού δίνει στους εργαζομένους στο Δήμο που εμβολιάζονται στο Δήμο κατά του τετάνου, κάρτα εμβολιασμού, όπου μπο­ρούν να επιβεβαιώνονται ενυπογράφως από τον εμβολιάζοντα ιατρό, όλα τα εμβόλια (και οι δόσεις τους) τα οποία έχει κάνει ο εργαζόμενος, στο Δήμο ή εκτός αυτού. Έτσι, ο εργαζόμενος θα έχει έγγραφη ενημέρωση για τις δόσεις εμβολίου που έχει κάνει (για όποια νόσο έχει εμβολιασθεί), θα θυμάται να φροντίζει και ο ίδιος να πηγαίνει στο γιατρό την ημερομηνία της επόμενης δόσης (αν ο εμβολιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί), και θα μπορεί να δείχνει στο γιατρό του (και εκτός Δήμου) τι εμβόλια έχει κάνει πλήρως ή μη, αν και όταν προκύψει λόγος να ενημε­ρωθεί άμεσα ο ιατρός του (π.χ. σε περίπτωση ασθε­νείας του ή όταν εξετάζεται η ανάγκη για εμβολιασμό του για άλλη νόσο, όπως όταν τυχόν χρειάζεται εμβο­λιασμός για κάποια άλλη ασθένεια σε μικρή χρονική απόσταση από τον ήδη διενεργηθέντα). Βεβαίως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τηρούν αρχεία εμβοιασμού για τους εργαζομένους, αλλά κατά κανόνα μόνο για τα εμβόλια που πραγματοποιούνται από την Ιατρό Εργασίας του Δήμου.

Δρ Θεόδωρος Μπάζας, Ειδικός Ιατρός της Εργασίας, και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού