ygeia poleis
Το θέμα του διήμερου Συνεδρίου έφερε τον τίτλο: «Πρόληψη στην Υγεία με πρωταγωνιστές τους Δήμους. Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες», ενώ παράλληλα εντάχθηκε και ειδική θεματική ενότητα για την Ανακύκλωση, το Περιβάλλον και την Υγεία.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η διάδοση και προώθηση του μηνύματος της πρόληψης για την ποιοτική διατήρηση της υγείας των δημοτών, που αποτελεί προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού.

Στο ετήσιο Συνέδριο μετείχαν εκπρόσωποι από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεργάτες των Δήμων που πλαισιώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής Υγείας, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας και επιστήμονες υγείας.

Εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού παρέστη η εντεταλμένη σύμβουλος κυρία Νέλλη Λάβδα, η οποία κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, και στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις «Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες» -που συνδιοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησηςανέγνωσε το λόγο του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη με τίτλο: «Παρουσίαση Προφίλ Υγείας του Δήμου».

 2

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού: Υγιής και Ανθεκτική Κοινότητα

«...οι πόλεις δεν είναι το πρόβλημα, οι πόλεις είναι η λύση...» δηλώνει ο Παντελής Ξυριδάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στο στρογγυλό τραπέζι της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των πολιτών, ενώ είναι σε θέση να σχεδιάσει δράσεις για την Υγεία με ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης.

Να σημειώσουμε ότι η εναρκτήρια φράση της ομιλίας του ήταν η τελευταία φράση που είπε πριν από δυόμισι χρόνιαστο Διεθνές Συνέδριο Υγιών Πόλεων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2014 απόν Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) και που έληξε με την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών ένα σημαντικότατο πολιτικό κείμενο Δημάρχων, από τις πέντε ηπείρους.

Υπενθύμισε ότι ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, στο Διεθνές Συνέδριο του 2014, έλαβε -σε ειδική τελετή, την Πιστοποίηση ως Υγιής Πόλη και εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεωνεκφράζοντας, έτσι, ρητά την πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής να εργασθεί για την προαγωγή της Υγείας των πολιτών και τη βελτίωση ποιότητας της ζωής τους, σύμφωνα με την φιλοσοφία, τις αρχές, τις αξίες και την μεθοδολογία του Π.Ο.Υ.

Τόνισε ότι ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού είναι πλέον ισότιμο μέλος αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού οργανισμού που με τις προτάσεις και τις εργασίες των μελών του ανοίγει νέους δρόμους για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα προαγωγής της υγείας των πολιτών.

Ενεργός συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ

Ολοκληρώθηκε, στις 9 Ιουλίου, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μήλου και το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Διευκρίνισε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από μια Υγιή Πόλη προγραμματίζουν τη διοίκηση και τη λειτουργία της, καθώς προωθούν την καινοτομία και την αλλαγή στις πολιτικές υγείας, υποστηρίζουν νέες προσεγγίσεις για τη δημόσια υγεία και διερευνούν αποτελεσματικούς τρόπους για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος.

Ανέφερε αναλυτικά τις δεσμεύσεις οι οποίες τιτλοφορούνται ως εξής: Δέσμευση για την Υγεία, Διαδικασία Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων, Διατομεακή Δράση (όπου ο όρος περιλαμβάνει το συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, από όλους όσους εργάζονται παράπλευρα με τον τομέα Υγείας, ώστε να συμβάλλουν άπαντες στην ίδια κατεύθυνση) Συμμετοχή της Τοπικής Κοινωνίας, Καινοτομία και Υγιής Δημόσια Πολιτική.

Συμπερασματικά κατέληξε ότι: οι παρεμβάσεις στις Υγιείς Πόλης κρίνονται επιτυχείς στο βαθμό που οι πολιτικές ισχύουν σε όλο το φάσμα της διοίκησης της πόλης. Θα επιτύχουμε τους στόχους μας, τόνισε, όταν τα σπίτια, τα σχολεία, οι χώροι εργασίας και το αστικό περιβάλλον στο σύνολό του, θα γίνουν πιο συμβατά με την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων.

Προφίλ Υγείας της Πόλης

Πρόκειται για την αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της πόλης που ερευνά και αποτυπώνει τις συνθήκες υγείας του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και γενικά των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία του. Περιλαμβάνει αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία, στατιστικές Υγείας και την περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, όπως επίσης κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και περιγραφή τρόπων και συνηθειών ζωής.

Όπως επεσήμανε ο Παντελής Ξυριδάκης αποτελεί το προοίμιο και τη βάση δεδομένων, για τον ορθό σχεδιασμό της πολιτικής από τη Δημοτική Αρχήκαι για την προαγωγή της Υγείας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια. Επίσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας καθώς και για την ανάπτυξη σχέσεων με φορείς της πόλης.

Να τονίσουμε ότι η μελέτη του «Προφίλ Υγείας της Πόλης» απορρέει, σαν υποχρέωση, αλλά και σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό της περαιτέρω πολιτικής και των προγραμμάτων της Δημοτικής Αρχής, από την πιστοποίηση του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού ως Project City του WHO European Healthy Cities Network.

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από Ελληνικό Δίκτυο υγειών Πόλεων και για την ολοκλήρωσή της συνεργάσθηκαν στελέχη του Δήμου, εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές, ενώ την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της έρευνας ανέλαβε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ).

Υποδομές και δράσεις

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε επιγραμματικά, στα ευρήματα της έρευνας ο Δήμαρχος τόνισε ότι «Πολιτισμός είναι η τέχνη να ζεις σε πόλη σε αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους πολίτες», κάνοντας παράλληλα, σαφή αναφορά στις επενδύσεις της Διοίκησης, ως προς τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι διατίθενται χώροι και στις τρεις Κοινότητες όπου δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να καλλιεργούν το πνεύμα και τις δεξιότητές τους.

Ανέφερε, επίσης, τις υπάρχουσες υποδομές του Δήμου που προσφέρουν: διεξόδους για ψυχαγωγία, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των κατοίκων του, ενώ διευκρίνισε ότι η Δημοτική Αρχή στηρίζει την πολιτιστική δραστηριότητα φορέων, σωματείων και ομίλων παρέχοντάς τους χώρους και υποδομή.

Έκανε λόγο, επίσης, για την τελευταία ενότητα του «Προφίλ Υγείας» που περιλαμβάνει τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και τους ανοιχτούς χώρους συνάθροισης και περιπάτου που προσφέρονται για φυσική άσκηση· τονίζοντας ότι: ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού διαθέτει αξιόλογες υποδομές και έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων προκειμένου να προωθήσει το μαζικό αθλητισμό και τη φυσική άσκηση σε όλες τις ηλικίες.

Τελειώνοντας ο Παντελής Ξυριδάκης είπε: «Βρισκόμαστε στη Μήλο, σε αυτό το προαιώνιο περιβάλλον, για να συζητήσουμε τα καυτά θέματα του σήμερα· δηλαδή, πως θα θωρακιστούν οι πόλεις μας, πως οι κοινωνίες μας θα γίνουν ανθεκτικές, πως οι πολίτες θα απολαμβάνουν μακροβιότητα με υγεία. Είμαι πεπεισμένος ότι οι Δήμαρχοι που είναι τόσο κοντά στον πολίτη, με σύνεση και γνώση θα βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, αλλά και τις λύσεις για μια καλύτερη διαβίωση, όπως αρμόζει στην Ελλάδα του σήμερα».