Συνεχίζεται η πολιτική του Δήμου μας για σταδιακή μείωση των Δημοτικών τελών και στις τρείς κοινότητες του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση  σε ποσοστό 5% των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 (3/12/2018 Αποφ. 288/2018). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή από το 2011 έως και το 2019 - τηρώντας τον αρχικό της σχεδιασμό - έχει προχωρήσει στις τρεις κοινότητες σε μείωση των δημοτικών  τελών που κυμαίνεται από 27% έως και 32 %.

Αν ρωτήσει κάποιος εύλογα γιατί τα ποσοστά δεν είναι απόλυτα όμοια, η απάντηση αφορά στην προσπάθεια να εναρμονιστούν τα πολύ υψηλότερα τέλη της Φιλοθέης, με αυτά του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού. Έτσι, η αναγκαία ενοποίηση των τελών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου είναι ισορροπημένη και δίκαιη.

Η Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας την  οικονομική και κοινωνική συγκυρία που πλήττει όλα τα εισοδήματα των πολιτών μας,  προχώρησε στη μείωση των τελών, χωρίς όμως να διακινδυνεύει τίποτα από την ποιότητα και την συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πρός τους δημότες.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, για άλλη μια φορά αντιμετώπισε με ευαισθησία τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προχώρησε στην εκ νέου καταγραφή των κατηγοριών τους, που θα τύχουν της μέγιστης ευνοϊκής ρύθμισης, εντός των ορίων του Νομού ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.