Η προσπάθεια του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν σταματά ποτέ.

Αρχικά, υπήρξε η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Υπηρεσία Καθαριότητας, για να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τις δράσεις μας στον τομέα της ανακύκλωσης,  χωρίς μάλιστα να  προκύπτει κόστος για τον Δήμο μας!

Και η συνέχεια ακολουθεί στις γραμμές που ακολουθούν παρακάτω…

Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, στα σχολεία και στα  Δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής. (ΕΔΣΝΑ). Και πρακτικά, η δράση περιλαμβάνει:

  1. Την τοποθέτηση ειδικών κάδων από χαρτόνι στις αίθουσες των σχολείων και των δημοτικών κτηρίων.
  2. Την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων (Με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα και κίτρινο καπάκι) στα προαύλια των σχολείων και των Δημοτικών κτηρίων.
  3. Και για την ενημέρωση του δημότη, την διανομή ενημερωτικού υλικού μαζί με δράσεις ευαισθητοποίησης, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα λειτουργεί παράλληλα με την συλλογή σε μπλε κάδους, ειδικούς για χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί, που έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία της πόλης μας, ενώ η συλλογή θα γίνεται με ειδικού τύπου απορριμματοφόρα (ΕΔΣΝΑ) δωρεάν, που θα μεταφέρουν το υλικό στην ανακύκλωση. Σημειώστε οτι οι ποσότητες έντυπου χαρτιού που θα συλλέγονται, θα συνυπολογίζονται στις ποσότητες του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου.

Με την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, περιμένουμε και θα έχουμε πολλαπλά οφέλη:

  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, που περισυλλέγει καθημερινά η Υπηρεσία Καθαριότητας αλλά και μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ. 
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση & δραστηριοποίηση των κατοίκων όπως και την πολύ σημαντική προώθηση της διαδικασίας να ενταχθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία.

Ο δρόμος – ακόμη και για ένα προάστιο – πρότυπο όπως είναι ο Δήμος μας - δεν είναι εύκολη. Γι΄αυτό,  εργαζόμαστε στο να γίνει απόλυτα κατανοητή η σύγχρονη νοοτροπία και η αντίληψη ότι ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, είναι ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής! Γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης & ανάκτησης των υλικών, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας & πρωτογενών πρώτων υλών. Και μόνο έτσι συμβάλλουμε στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Περισσότερα σε αναλυτικό ρεπορτάζ, θα διαβάσετε σύντομα.

Πηγή ενημέρωσης : κα Κατερίνα Πετρίτση – Μουράντ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής  Υγείας – Πρόνοιας του Δήμου.