Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει ο Δήμος μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιοτική αναβάθμιση των δράσεών του στον τομέα της ανακύκλωσης, προχώρησε

στην έγκριση ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού κατόπιν της  εισήγησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, θα γίνει σε επιλεγμένα σημεία στο Δήμο, στα σχολεία και στα  Δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ. Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει:

α) την τοποθέτηση ειδικών κάδων από χαρτόνι σε αίθουσες σχολείων και δημοτικών κτηρίων

β) την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων (χρώματος πράσινου με κίτρινο καπάκι) σε προαύλια σχολείων και Δημοτικών κτηρίων.

γ) τη διανομή ενημερωτικού υλικού καθώς και σειρά δράσεων σε συνεργασία με το Δήμο.

Η συλλογή θα γίνεται με ειδικού τύπου απορριμματοφόρα του ΕΔΣΝΑ δωρεάν, που θα μεταφέρουν το υλικό προς ανακύκλωση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λειτουργεί παράλληλα με την συλλογή σε μπλε κάδους, ειδικούς για χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης μας.

Της Κατερίνας Πετρίτση – Μουράντ,

Αντιδημάρχου Καθαριότητας