Κάποιοι ξεκινούν με την φράση: «Δύσκολοι οι καιροί…».

Κάποιοι άλλοι, επιλέγουν να μην μιλήσουν καθόλου, αν και είναι εμφανής η θλίψη στο πρόσωπό τους. Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι που εξακολουθούν να αγνοούν την ανάγκη, την χαμένη αξιοπρέπεια ή την αλληλεγγύη…

Στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, προσπαθούμε, έχοντας καταφέρει να μην ανήκουμε σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Προσπαθούμε ενεργά… Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας για να ανακουφίσουμε τις καθημερινές ανάγκες των οικονομικά αδύνατων δημοτών μας, είναι και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δείτε τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο!

Είναι δυστυχώς μία πρόσφατα ενταγμένη έννοια στο λεξιλόγιο και στη ζωή των πόλεων. Μια έννοια που την δημιούργησαν οι ανάγκες της εποχής μας και η ραγδαία αύξηση των φτωχών, η αύξηση των ανέργων αλλά και η αύξηση των ηλικιωμένων που αναζητούν φαγητό και φάρμακα.

Και όπως είναι εύκολα κατανοητό, ο πρώτος του στόχος είναι να καλύψει τις πρώτες και βασικές ανάγκες διαβίωσης, σε σταθερή και τακτική βάση. Όλων των κατοίκων του Δήμου μας, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Δείτε αν έχετε τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στη Δομή Παροχής Βασικών αγαθών, πρέπει να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του δήμου μας (Γεωργίου Τερτσέτη 44 στο Νέο Ψυχικό), στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132014600, 2132014650, 2132014656.  :

  1. Συμπληρώστε την Αίτηση Ένταξης στο Πρόγραμμα
  2. Δείτε τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο δικαιούχο  από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:30 μέχρι 14:30.